პირი - გაერთიანებული ტელეკომი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს CENTRAL ASIA LOGISTICS B.V.
-
41,17
შპს F Telecom LLC
-
4,09
N/A 2651 აქციონერი
-
4,75
შპს BLACK SEA TELECOM HOLDING B.V.
-
50
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობა
გიორგი
ღუღუნიშვილი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს