პირი - თბილისი 24
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გოჩა
ნაჭყებია
51001000324
50
მაია
შაიშმელაშვილი
40001003650
50
 სახელიგვარითანამდებობა
გოჩა
ნაჭყებია
გენერალური დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნ. და გეოგ. არეალიმაუწყ. დაწყების ვადა და ხელმისაწვდომობააღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(N/A)
31/12/16 - უფასო (ინტერნეტი), 31/12/16 - უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სამაუწყებლო ბადე გათვლილია ნებისმიერი ასაკის მაყურებლისთვის. თბილისი 24-ის მიზანია იყოს დამოუკიდებელი მედიასაშუალება, რომელიც საზოგადოებას მიაწვდის ობიექტურ და მიუკერძოებელ ინფორმაციას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე.
22.12.2016 2016-12-22(835/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს