პირი - თბილისი 24
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 31/12/16), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სამაუწყებლო ბადე გათვლილია ნებისმიერი ასაკის მაყურებლისთვის. თბილისი 24-ის მიზანია იყოს დამოუკიდებელი მედიასაშუალება, რომელიც საზოგადოებას მიაწვდის ობიექტურ და მიუკერძოებელ ინფორმაციას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე.
22.12.201627.02.2020 2019-2-27(გ-19-16/487) შეჩერება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს