პირი - თბილისი 24
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გოჩა
ნაჭყებია
51001000324
50
მაია
შაიშმელაშვილი
40001003650
50
 სახელიგვარითანამდებობა
გოჩა
ნაჭყებია
გენერალური დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო - 31/12/16), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
სამაუწყებლო ბადე გათვლილია ნებისმიერი ასაკის მაყურებლისთვის. თბილისი 24-ის მიზანია იყოს დამოუკიდებელი მედიასაშუალება, რომელიც საზოგადოებას მიაწვდის ობიექტურ და მიუკერძოებელ ინფორმაციას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე.
22.12.201627.02.2020 2019-2-27(გ-19-16/487) შეჩერება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს