გადაწყვეტილებები - სიხშირე
ფილტრი

 მფლობელიგადაწყვ. №მოქმედების ვადასტატუსი
შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი 2018-7-26(429/19) 06.03.2024მოქმედი
შპს საქართველოს ტელერადიოცენტრი 2018-7-26(429/19) 06.03.2024მოქმედი
სს სილქნეტი 2010-3-12(123/13) 12.03.2020მოქმედი
შპს კავკასუს ონლაინი 2011-3-18(127/13) 11.02.2021მოქმედი
სს სილქნეტი 2011-3-25(138/13) 25.03.2021მოქმედი
სს სილქნეტი 2010-3-19(142/13) 19.03.2020მოქმედი
შპს ბლექ სი სატი 2012-2-17(144/13) 17.02.2022მოქმედი
შპს ტელე-რადიო კომპანია თრიალეთი 2013-1-11(17/13) 31.12.2021მოქმედი
შპს ვიონი საქართველო 2015-4-13(190/13) 16.04.2025მოქმედი
სს გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი 2011-5-6(214/13) 06.05.2021მოქმედი
სს სილქნეტი 2011-5-6(215/13) 06.05.2021მოქმედი
სს სილქნეტი 2018-2-22(101/19) 07.04.2026მოქმედი
შპს ტელეკომპანია დია 2012-3-23(224/13) 31.12.2021მოქმედი
შპს სტერეო + 2017-1-26(32/19) 17.06.2025მოქმედი
სს სილქნეტი 2018-2-22(101/19) 21.04.2026მოქმედი
შპს ვიონი საქართველო 2011-6-10(269/13) 10.06.2021მოქმედი
შპს კომპანია მედიასტრიმი 2017-2-9(83/19) 08.01.2025მოქმედი
სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2011-6-17(276/13) 17.06.2021მოქმედი
შპს მიკრონეტი 2014-5-29(276/13) 29.05.2024მოქმედი
შპს ტელე-რადიო კომპანია ბორჯომი 2012-5-4(337/13) 31.12.2021მოქმედი
12345
ჩანაწერების რაოდენობა : 84 გვერდები