ნუმერაციის რესურსი
ფილტრი

სამოქმედო ზონარესურსინომერისაწარმოშენიშვნატიპი
თბილისი226XXXXN15მაგთიკომი ლიცენზია
ქუთაისი210XXXN15მაგთიკომი ლიცენზია
თბილისი2240XXX-2244XXXN37სილქნეტი ლიცენზია
თბილისი2430XXX-2435XXXN37სილქნეტი ლიცენზია
თბილისი255XXXXN40კავკასიის ციფრული ქსელი ლიცენზია
თბილისი2198XXX-2199XXXN153საქართველოს რკინიგზა-ლიცენზია
თბილისი2160XXX-2161XXXN160გ.ს.ი ტექნოლოგია-ლიცენზია
საქართველო7-9-0N14მაგთიკომი-ლიცენზია
საქართველო5-9-3N62სილქნეტი-ლიცენზია
საქართველო900444444N168გაერთიანებული მობილურების სპეც კავშირიფასიანი მომსახურების უზრუნველსაყოფად; ავტორიზებული საქმიანობისათვის.ლიცენზია
საქართველო900900900N168გაერთიანებული მობილურების სპეც კავშირიდამატებითი ფასიანი მომსახურების უზრუნველსყოფად; ავტორიზებული საქმიანობისათვის.ლიცენზია
თერჯოლა244XXXN167ახალი ქსელებიფიქსირებული ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით მომსახურების ორგანიზებისა და ფიქსირებული აბონენტების ტერმინალური მოწყობილობების იდენტიფიცირებისათვის.ლიცენზია
საქართველო8000000XXN169სილქნეტიინტელექტუალური ქსელებით უფასო მომსახურების განხორციელების უზრუნველსაყოფად, ავტორიზებული საქმიანობისათვის.ლიცენზია
საქართველო1-0-1-8N16გლობალ ერთისაქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”ლიცენზია
საქართველო1-0-0-7N26კავკასუს ონლაინისაქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”ლიცენზია
საქართველო1-0-6-4N27საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციასაქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”ლიცენზია
საქართველო1-0-7-2N152ტელმაქსისაქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”ლიცენზია
საქართველო1-0-6-2N24სილქნეტისაქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”ლიცენზია
საქართველო5-9-9N171მაგთიკომიფიჭური ორგანიზების მობილური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირით მომსახურების უზრუნველყოფისთვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობილობების იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;ლიცენზია
ფოთი250XXXN166სილქნეტი-ლიცენზია
12345678910...>>
ჩანაწერების რაოდენობა : 758 გვერდები