სარგებლობის უფლებები
ფილტრი
 ნებ. № ნებ. სახემფლობელიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №სტატუსი
N1ნუმერაციაშპს ა-ნეტი09.03.201209.03.2017 2017-2-23(122/24) გაუქმებული
N10ნუმერაციაშპს მაგთიკომი06.04.201206.04.2025 2012-4-6(280/24) მოქმედი
N100ნუმერაციაშპს გლობალ სელ11.01.201311.01.2025 2013-1-11(19/24) მოქმედი
N101ნუმერაციაშპს მაგთიკომი11.01.201311.01.2025 2013-1-11(18/24) მოქმედი
N102ნუმერაციაშპს ქოლ ცენტრი18.01.201318.01.2018 2017-4-20(268/4) გაუქმებული
N103ნუმერაციაშპს მაგთიკომი18.01.201318.01.2025 2013-1-18(33/24) მოქმედი
N104ნუმერაციაშპს მაგთიკომი18.01.201318.01.2025 2013-1-18(33/24) მოქმედი
N105ნუმერაციასს გლობალ ერთი25.01.201325.01.2025 2013-1-25(55/24) მოქმედი
N106ნუმერაციასს სილქნეტი08.02.201308.02.2025 2013-2-8(86/24) მოქმედი
N107ნუმერაციაშპს ჯეონეთი07.03.201307.03.2023 2023-3-2(გ-23-15/99) გაუქმებული
N108ნუმერაციაშპს მობილაივი15.02.201315.02.2025 2013-2-15(94/24) მოქმედი
N109ნუმერაციაშპს ახალი ქსელები01.03.201301.03.2025 2021-5-20(გ-21-11/292) მოქმედი
N11ნუმერაციაშპს მაგთიკომი06.04.201206.04.2025 2012-4-6(280/24) მოქმედი
N110ნუმერაციაშპს ჯეოლაინი07.03.201307.03.2014 2013-10-4(608/24) გაუქმებული
N111ნუმერაციაშპს ჯეოლაინი07.03.201307.03.2014 2013-10-4(608/24) გაუქმებული
N112ნუმერაციასს სილქნეტი01.03.201301.03.2025 2018-9-20(561/11) მოქმედი
N113ნუმერაციასს სილქნეტი01.03.201301.03.2025 2018-9-20(561/11) მოქმედი
N114ნუმერაციასს სილქნეტი01.03.201301.03.2025 2018-9-20(561/11) მოქმედი
N115ნუმერაციასს სილქნეტი01.03.201301.03.2025 2018-9-20(561/11) მოქმედი
N116ნუმერაციასს სილქნეტი01.03.201301.03.2025 2018-9-20(561/11) მოქმედი
12345678910...>>
ჩანაწერების რაოდენობა : 833 გვერდები