ლიცენზიები
ფილტრი


 ლიც. № ლიც. ტიპიმფლობელიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №სტატუსი
F10
სიხშირული (F)
შპს მაგთიკომი 17.06.200917.06.2019 2009-6-22(268/6) მოქმედი
F100
სიხშირული (F)
შპს ჯრკომ 15.09.201615.09.2026 2016-9-15(626/1) მოქმედი
F101
სიხშირული (F)
შპს ვიონი საქართველო 29.12.201629.12.2031 2016-12-29(854/1) მოქმედი
F102
სიხშირული (F)
შპს ვიონი საქართველო 29.12.201629.12.2031 2016-12-29(855/1) მოქმედი
F104
სიხშირული (F)
შპს ტელეკომპანია ეგრისი 07.09.201707.09.2027 2017-9-7(612/1) მოქმედი
F105
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 04.10.201804.10.2033 2018-9-20(561/11) მოქმედი
F11
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 23.07.201323.07.2023 2016-8-2(528/19) მოქმედი
F12
სიხშირული (F)
შპს მაგთიკომი 01.02.201501.02.2030 2016-9-1(594/2) მოქმედი
F15
სიხშირული (F)
შპს მაგთიკომი 01.02.201501.02.2030 2015-1-29(55/2) მოქმედი
F16
სიხშირული (F)
შპს მაგთიკომი 01.02.201501.02.2030 2015-1-29(55/2) მოქმედი
F17
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 01.02.201501.02.2030 2018-9-20(561/11) მოქმედი
F18
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 01.02.201501.02.2030 2011-9-20(561/11) მოქმედი
F23
სიხშირული (F)
შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპი 16.04.201416.04.2024 2014-5-15(255/2) მოქმედი
F24
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 01.02.201501.02.2030 2018-9-20(561/11) მოქმედი
F30
სიხშირული (F)
შპს ვიონი საქართველო 08.09.201608.09.2026 2016-9-7(612/6) მოქმედი
F33
სიხშირული (F)
შპს მთაწმინდა ტელერადიოკომპანია 13.10.201624.04.2019 2016-10-11(683/6) მოქმედი
F35
სიხშირული (F)
შპს მაგთიკომი 18.12.200617.06.2019 2009-6-22(268/6) მოქმედი
F36
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 01.12.201601.12.2026 2017-12-21(819/5) მოქმედი
F38
სიხშირული (F)
შპს ორბი 18.12.201624.04.2019 2016-12-15(812/6) მოქმედი
F39
სიხშირული (F)
შპს ვიონი საქართველო 22.12.201622.12.2026 2017-1-26(58/2) მოქმედი
123
ჩანაწერების რაოდენობა : 56 გვერდები