ლიცენზიები
ფილტრი


 ლიც. № ლიც. ტიპიმფლობელიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №სტატუსი
F100
სიხშირული (F)
შპს ჯრკომ 15.09.201615.09.2026 2016-9-15(626/1) მოქმედი
F101
სიხშირული (F)
შპს სელფი მობაილ 29.12.201629.12.2031 2016-12-29(854/1) მოქმედი
F102
სიხშირული (F)
შპს სელფი მობაილ 29.12.201629.12.2031 2016-12-29(855/1) მოქმედი
F104
სიხშირული (F)
შპს ტელეკომპანია ეგრისი 07.09.201707.09.2027 2017-9-7(612/1) მოქმედი
F105
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 04.10.201804.10.2033 2018-9-20(561/11) მოქმედი
F106
სიხშირული (F)
შპს სელფი მობაილ 07.09.202307.09.2038 2023-9-7(გ-23-1/432) მოქმედი
F107
სიხშირული (F)
შპს სელფი მობაილ 07.09.202307.09.2038 2023-9-7(გ-23-1/433) მოქმედი
F108
სიხშირული (F)
შპს სელფი მობაილ 07.09.202307.09.2038 2023-9-7(გ-23-1/434) მოქმედი
F109
სიხშირული (F)
შპს სელფი მობაილ 07.09.202307.09.2038 2023-9-7(გ-23-1/435) მოქმედი
F12
სიხშირული (F)
შპს მაგთიკომი 01.02.201501.02.2030 2016-9-1(594/2) მოქმედი
F15
სიხშირული (F)
შპს მაგთიკომი 01.02.201501.02.2030 2015-1-29(55/2) მოქმედი
F16
სიხშირული (F)
შპს მაგთიკომი 01.02.201501.02.2030 2015-1-29(55/2) მოქმედი
F17
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 01.02.201501.02.2030 2018-9-20(561/11) მოქმედი
F18
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 01.02.201501.02.2030 2011-9-20(561/11) მოქმედი
F24
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 01.02.201501.02.2030 2018-9-20(561/11) მოქმედი
F30
სიხშირული (F)
შპს სელფი მობაილ 08.09.201608.09.2026 2016-9-7(612/6) მოქმედი
F36
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 01.12.201601.12.2026 2017-12-21(819/5) მოქმედი
F39
სიხშირული (F)
შპს სელფი მობაილ 22.12.201622.12.2026 2017-1-26(58/2) მოქმედი
F48
სიხშირული (F)
სს სილქნეტი 05.05.201605.05.2026 2016-5-4(280/6) მოქმედი
F5
სიხშირული (F)
შპს სელფი მობაილ 01.02.201501.02.2030 2016-11-8(730/2) მოქმედი
12
ჩანაწერების რაოდენობა : 32 გვერდები