პირი - სტუდია პულსი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
თინათინი
დაბრუნდაშვილი
01024035090
50
ოთარი
მიქელაძე
01010014025
50
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
თინათინი
დაბრუნდაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სამედიცინო თემატიკა
ქართული6
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელეკომპანია "პულსი" წარმოადგენს სპეციალიზებულ სატელევიზიო არხს, რომლის კონტენტიც სრულად ეთმობა ჯანდაცვის, ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და მედიცინის საკითხებს.
04.02.201331.12.3000 NAჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს