პირი - პალიტრანიუსი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ედლაინი
205284789
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ლევანი
ტაბატაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B136
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა15.04.201315.04.2023 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული( MUXE მულტიპლექსი - 17/06/15),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),
თანამგზავრული( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (თანამგზავრული)
პალიტრა TV არის საერთო მაუწყებელი. მის შექმნას ჰქონდა ერთადერთი მიზანი, გაეგრძელებინა და გაეფართოებინა გაზეთ "კვირის პალიტრის" მისია - საზოგადოებისთვის მიეწოდებინა სანდო და მიუკერძოებელი ინფორმაცია. ტელევიზიის სლოგანია - "ყველაზე ინტელექტუალური ტელევიზია".
11.02.2013 2016-8-9(547/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
თემატიკამაუწყებლობის ენააღწერილობაშენიშვნაგადაწყვეტილების ტიპინომერიავტ. თარიღიტექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიგადაწყვ. №
საინფორმაციო, პოლიტიკური, შემეცნებითი და გასართობი გადაცემებიქართულიwww.palitranews.ge ვებგვერდის გამოყენებით შპს „პალიტრანიუსი“ ახორციელებს მომხმარებელთათვის შესაბამისი აუდიოვიზუალური მომსახურების მიწოდებას, ვინაიდან ვებგვერდზე განთავსებული კატეგორიებისა და თარიღის მიხედვით, ნებისმიერ მომხმარებელს ძალიან მარტივად შეუძლია მოიძიოს მისთვის სასურველი გადაცემა. ვებგვერდი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ასევე ლაივ-რეჟიმში ადევნოს თვალი პალიტრანიუსის სატელევიზიო ბადეში მიმდინარე გადაცემებსა თუ ახალ ამბებს. მოდიფიცირებაგ-24-2/8429.02.2024

ვებ გვერდი (საქართველო - 20/07/23),
აპლიკაცია (საქართველო - 30/05/24),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი,

2024-2-29(გ-24-2/84)
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს