პირი - არტარეა TV2.O
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს არტარეა.ჯი
404934648
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობა
სალომე
მაკარიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი/კულტურა, ხელოვნება
ქართული18
ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
არტარეა წარმოადგენს პირველ არხს ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ; არტარეას მიზანია ქართული ხელოვნების განვითარების და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების არქივაცია, ხელოვნებისთვის თვითრეალიზაციის და საკუთარი შემოქმედების ფართო აუდიტორიამდე მიტანის შესაძლებლობის მიცემა. არტარეას სატელევიზიო კონტენტი აერთიანებს შემეცნებითი კონტენტის საავტორო გადაცემებს ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობაზე: მუსიკა, კინო, თეატრი, სახვითი ხელოვნება და ა. შ.
06.11.2013 2018-5-10(279/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს