პირი - ტელეკომპანია პირველი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ვახტანგი
წერეთელი
01031001023
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ვახტანგი
წერეთელი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული24
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი),
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ტელეკომპანია "პირველი" ახდენს ყოველდღიური ახალი ამბების, სოციალურ-პოლიტიკური თოქ-შოუს შხადასხვა გასართობი და შემეცნებითი გადაცემების, დოკუმენტური ფილმების ტრანსლირებას. კომპანიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ქართული და მსოფლიო სპორტის მიმოხილვა და ახალი ამბების მომზადება
14.01.201531.12.3000 NAჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს