პირი - თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
რამაზი
ჩაჩანიძე
01017015726
100
 სახელიგვარითანამდებობა
რამაზი
ჩაჩანიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი, გასართობი
ქართული6
ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ჩვენი ტელევიზიის ფორმატი არის საზოგადოებრივი. ჩვენ არხზე იქნება ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის გადაცემები. ასევე საინფორმაციო და პოლიტიკურ-ანალიტიკური გადაცემები.
11.02.2015 2016-12-22(836/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს