პირი - ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ქეთევანი
სესიაშვილი
01017007545
0
ზაქარია
როჭიკაშვილი
01010000258
0
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ქეთევანი
სესიაშვილი
პრეზიდენტი, გამგეობის წევრი
ზაქარია
როჭიკაშვილი
გამგეობის თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
შემეცნებითი
ქართული, რუსუსლი, აზერბაიჯანული, ინგლისური6
ინტერნეტი( საქართველო - 01/04/16),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/04/16),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
PKTV იქნება დემოკრატიული პრინციპებიდან ამოსული ტელევიზია, ყველა ასაკის და საერთოდ ნებისმიერი მაყურებლისთვის. ძირითადად ქართულენოვანი, თუმცა იქნება გადაცემები რუსულ, აზერბაიჯანულ და ინგლისურ ენებზე, რაც ხელს შეუწყობს სატელევიზიო ბადის მრავალფეროვნებას. ეს იქნება პოლიტიკურ-შემეცნებითი ტელევიზია, თავისი საინფორმაციო გამოშვებებით, ანალიტიკურ-საინფორმაციო პროგრამით, კვირის შემაჯამებელი გადაცემით, კვირის სოციალურ პოლიტიკური მიმოხილვა სახელწოდებით "ჰოპლა, ჩვენ კიდევ ვცოცხლობთ!", პოლიტიკური თოქ-შოუებით, დისკუსიებით, დებატებით, ანალიტიკური პროგრამებით, სპორტული გადაცემებით.
16.02.2016 2017-9-21(623/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს