პირი - ახალი რადიო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ბეგლარი
ლოგუა
19001012771
50
სამსონი
ქირია
01012012605
50
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ბეგლარი
ლოგუა
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
მუსიკალური
ქართული18
ინტერნეტი( საქართველო - 10/12/16),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი)
მუსიკალური ინტერნეტ-რადიო. ქართული მუსიკის პოპულარიზაცია ინტერნეტის მეშვეობით. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მუსიკალური და შოუ-ბიზნესის სიახლეების გაშუქება.
10.11.2016 2016-11-10(735/1) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
მუსიკალური, გასართობი
ქართული, ინგლისური8
ინტერნეტი( საქართველო - 22/08/23),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი)
22.06.2023 2023-6-22(გ-23-1/295) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს