პირი - სეტანტა ჯორჯია
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
კონსტანტინე
ჯორბენაძე
01017027969
33,4
ზაზა
ბერიძე
01017023103
16,6
ლევან
მაჭავარიანი
01024044742
50
 სახელიგვარითანამდებობა
ლაშა
მაჭავარიანი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტი
ქართული, ინგლისური, რუსული18
ინტერნეტი(საქართველო - 01/02/17), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/02/17)
ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
არხი მაყურებელს შესთავაზებს setanta sports-ის და setanta sports+-ის კონტენტს ქართულად, ინგლისურად და რუსულად, ასევე მოამზადებს საკუთარ გადაცემებს საქართველოში ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების შესახებ და განათავსებს სამაუწყებლო ბადეში
17.01.2017 2017-1-17(27/1) გატარება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტი
ქართული, რუსული, ინგლისური18
ინტერნეტი(საქართველო - 01/02/17), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 17/01/17)
ფასიანი (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
არხი მაყურებელს შესთავაზებს setanta sports-ის და setanta sports+-ის კონტენტს ქართულად, ინგლისურად და რუსულად, ასევე მოამზადებს საკუთარ გადაცემებს საქართველოში ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების შესახებ და განათავსებს სამაუწყებლო ბადეში
17.01.2017 2017-1-17(27/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს