პირი - სმარტნეტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
თეიმურაზ
ცაგარეიშვილი
01030013260
100
 სახელიგვარითანამდებობა
თეიმურაზ
ცაგარეიშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი/მუსიკალური, შემეცნებითი
ქართული12
ინტერნეტი(საქართველო - 01/04/18)
უფასო (ინტერნეტი)
გასართობი/მუსიკალური, შემეცნებითი კონტენტის გაშვება;
14.12.2017 2017-12-14(812/1) გატარება
რადიომაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.2.2.2 სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა
გასართობი/მუსიკალური, შემეცნებითი
ქართული12
ინტერნეტი(საქართველო - 01/04/18)
უფასო (ინტერნეტი)
გასართობი/მუსიკალური, შემეცნებითიხასიათის კონტენტის გაშვება;
14.12.2017 2017-12-14(812/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს