პირი - I ექსკლუზივი საქართველო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი









საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები








იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნინო
ამანათაშვილი
01019045447
100
 სახელიგვარითანამდებობა
ნიკოლოზი
მამცელიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, რუსული, ინგლისური14
ინტერნეტი(საქართველო - 20/12/18), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 20/12/18)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ძირითადად საინფორმაციო, პოლიტიკური, შემეცნებითი, სპორტული და ასევე რელიგიური გადაცემების შექმნა. ჩვენი საქმიანობა მიზნად ისახავს ყველა პროფესიის, რელიგიისა და პოლიტიკური შეხედულების ადამიანების თავისუფალი აზრის მაყურებლამდე მიტანას.
07.06.2018 2018-6-7(342/1) გატარება


















ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს