პირი - I ექსკლუზივი საქართველო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნინო
ამანათაშვილი
01019045447
40
ნათია
კეპაშვილი
59003003783
55
ქეთევანი
ქადარია
19001007610
5
 სახელიგვარითანამდებობა
ნათია
კეპაშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, რუსული, ინგლისური14
ინტერნეტი(საქართველო - 20/12/18), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 20/12/18)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ძირითადად საინფორმაციო, პოლიტიკური, შემეცნებითი, სპორტული და ასევე რელიგიური გადაცემების შექმნა. ჩვენი საქმიანობა მიზნად ისახავს ყველა პროფესიის, რელიგიისა და პოლიტიკური შეხედულების ადამიანების თავისუფალი აზრის მაყურებლამდე მიტანას.
07.06.2018 2018-6-7(342/1) გატარება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს