პირი - მთავარი არხი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს საქართველოს უნივერსიტეტი
205037137
2
შპს ომეგა მოტორს თბილისი
405010731
0,2
შპს ომეგა მოტორ ჯგუფი
418465440
0,2
შპს BGIM LTD
12184193
39,2
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
გიორგი
რურუა
01018000475
2,5
მარი ანნა
რურუა
551097915
2,5
ნიკოლოზი
სისაური
01025006790
3
თეიმურაზი
ვასილიძე
646418945
1
ბაკური
ჯახაია
ER090127
37
მაგული
ხარებავა
01024008447
0,2
ნათია
ჯოგიაშვილი
01012018671
0,2
სოფიო
ლილუაშვილი
0102420432
12
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
გიორგი
გაბუნია
გენერალური დირექტორი
გიორგი
ქურდაძე
დირექტორი
მანუჩარ
ახალაია
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი - 18/05/19),
თანამგზავრული( საქართველო - 18/05/19),
ინტერნეტი( საქართველო - 18/05/19),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 18/05/19),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო ტელემაუწყებლობა
18.04.2019 2019-9-5(გ-19-2/503) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს