პირი - მთავარი არხი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს საქართველოს უნივერსიტეტი
205037137
2
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
კახაბერი
ანჯაფარიძე
01008030330
39
ნიკა
გვარამია
62001002103
51
გიორგი
რურუა
01018000475
2,5
მარი ანნა
რურუა
551097915
2,5
ნიკოლოზი
სისაური
01025006790
3
 სახელიგვარითანამდებობა
ნიკა
გვარამია
გენერალური დირექტორი
ირაკლი
ნიჟარაძე
ფინანსური დირექტორი
თამთა
მურადაშვილი
დირექტორი
დიმიტრი
საძაგლიშვილი
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ციფრული(სტერეო + მულტიპლექსი - 18/05/19), თანამგზავრული(საქართველო - 18/05/19), ინტერნეტი(საქართველო - 18/05/19), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 18/05/19)
უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო ტელემაუწყებლობა
18.04.2019 2019-9-5(გ-19-2/503) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს