პირი - ფორმულა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი თავისუფლების ფორმულა
402279985
25
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მიხეილი
მშვილდაძე
01027007834
12,25
ირაკლი
საღინაძე
01010009580
12,25
ზურაბი
გუმბარიძე
01024037522
12,25
გიორგი
ლიფონავა
01010000641
12,25
დავითი
კეზერაშვილი
01015000210
26
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზურაბი
გუმბარიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური12
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი - 01/10/19),
თანამგზავრული( საქართველო - 01/10/19),
ინტერნეტი( საქართველო - 01/10/19),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 05/10/19),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
29.08.2019 2019-10-3(გ-19-2/568) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
თემატიკამაუწყებლობის ენააღწერილობაშენიშვნაგადაწყვეტილების ტიპინომერიავტ. თარიღიტექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიგადაწყვ. №
საინფორმაციო, გართობა, ბიზნესი, პოლიტიკა;ქართული ენა - ვებ გვერდისთვის; ქართული და ინგლისურვებ-გვერდის www.formula.ge მეშვეობით მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს მიიღოს წვდომა შემდეგი შინაარსის კონტენტზე: ,,სიახლეები’’ (https://formulanews.ge/ ), ,,გართობა’’ (https://tv.formula.ge/ ) და ,,ბიზნესი’’ (https://businessformula.ge/ ). ეს კონტენტი, თავის მხრივ, აერთიანებს პოლიტიკური, საინფორმაციო, ეკონომიკური, გასართობი შინაარსის პროგრამებს. ვებ-გვერდი მარტივად გამოსაყენებელია მომხმარებლისათვის, რადგან აძლევს მას საშუალებას დაზოგოს დრო და საკუთარი ინტერესების შესაბამისად შეარჩიოს სასურველი 3 გატარებაგ-23-1/32613.07.2023

ვებ გვერდი (საქართველო - 13/07/23),
აპლიკაცია (საქართველო - 13/07/23),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი,

2023-7-13(გ-23-1/326)
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს