პირი - ფორმულა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი თავისუფლების ფორმულა
402279985
25
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
მიხეილი
მშვილდაძე
01027007834
12,25
ირაკლი
საღინაძე
01010009580
12,25
ზურაბი
გუმბარიძე
01024037522
12,25
გიორგი
ლიფონავა
01010000641
12,25
დავითი
კეზერაშვილი
01015000210
26
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზურაბი
გუმბარიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური12
ციფრული( სტერეო + მულტიპლექსი - 01/10/19),
თანამგზავრული( საქართველო - 01/10/19),
ინტერნეტი( საქართველო - 01/10/19),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 05/10/19),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
29.08.201931.12.3000 2019-10-3(გ-19-2/568) მოდიფიცირებაჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს