პირი - სტერეო +
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
დავით
ზილფიმიანი
01030001344
50
ლაშა
ზილფიმიანი
CA14094AA
10
ლევანი
ზილფიმიანი
01030028356
40
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მალხაზი
კვარაცხელია
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B145
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა31.05.201331.05.2023 659/3  გაუქმებული
B152
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა27.12.201327.12.2023 GD  გაუქმებული
F37
სიხშირული (F)
   26.02.201005.05.2016 281/12  გაუქმებული
F77
სიხშირული (F)
   19.03.201019.03.2020 137/1  ვადაგასული
F84
სიხშირული (F)
   03.06.201127.05.2021 263/1  ვადაგასული
F86
სიხშირული (F)
   06.03.201224.02.2022 184/1  ვადაგასული
MUX-B
სიხშირული (F)
   17.06.201517.06.2025 გ-21-2/398  მოქმედი
MUX-E
სიხშირული (F)
   17.06.201517.06.2025 გ-21-2/398  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ადგილობრივი დაშვების (უსადენო) ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.2.1 რადიოსიხშირული, ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის შესაბამისი ელემენტებისა და საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
15.02.2010  
მაგისტრალური საკომუნიკაციო ციფრული სისტემის (უსადენო) გატარების საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.5.1 რადიოსიხშირული მაგისტრალური არხებისა და შესაბამისი ელემენტების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
15.02.2010  
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ელემენტების გაფართოებული რესურსებით უზრუნველყოფა
A.F.7.8 მონაცემთა დამუშავების ინტერნეტ ცენტრის შესაბამისი ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
15.02.2010  
მონაცემთა გადაცემა
B.F.3.0 მონაცემთა გადაცემა
15.02.2010  
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.1 ტელემაუწყებლობის ტრანზიტი
06.06.2012  
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.2 რადიომაუწყებლობის ტრანზიტი
06.06.2012  
ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით სატელევიზიო არხების ტრანზიტი
B.T.1.1 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით სატელევიზიო არხების ტრანზიტი
14.07.2015  
თანამგზავრული ტრანზიტული მაუწყებლობის მომსახურება
B.S.4.0 თანამგზავრული ტრანზიტული მაუწყებლობის მომსახურება
15.06.2021  
სხვა თანამგზავრული საკომუნიკაციო მომსახურება
B.S.5.0 სხვა თანამგზავრული საკომუნიკაციო მომსახურება
15.06.2021  
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი/მუსიკალური
ქართული20
ციფრული( MUXE მულტიპლექსი - 17/06/15),
თანამგზავრული( საქართველო - 10/01/14),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 10/01/14),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
მუსიკა და გართობა
20.11.2013 2016-6-2(352/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს