პირი - რადიო იმედი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპი
204563123
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზურაბი
ნაყეური
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B129
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა07.09.202207.09.2032 გ-22-6/383  მოქმედი
B49
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა31.12.202131.12.2026 გ-21-6/664  მოქმედი
B50
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა28.10.202331.12.2026 გ-23-6/476  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული6
ინტერნეტი( საქართველო - 01/05/13),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი)
რადიო იმედი დაარსდა 2001 წელს, მაუწყებლობს 2001 წლის 17 დეკემბრიდან. არხი დიდი პოპულარობით და მოთხოვნილებით სარგებლობს, ის ქართული რადიოსივრცის ერთ-ერთი ლიდერია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ტექნიკური გადაიარაღების შემდეგ სადგურმა მიიღო კდიევ უფრო დახვეწილი და ხარისხიანი ჟღერადობა. გარდა ამისა დიდი ყურადღება ეთმობა სოციალურ ქსელებისა და ზოგადად ინტერნეტს, როგორც ყველაზე დიდ საინფორმაციო მოედანს. სადგურმა სხვადასხვა ტექნოლოგიური შესაძლებლობებით გააფართოვა თავისი მსმენელის არეალი და წარმატებით უწვეს კონკურენციას სხვა ფორმატის რადიოსადგურებს.
17.10.2012 NA
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს