პირი - ევროპა პლუს-თბილისი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ილია
კიკაბიძე
31001000554
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ილია
კიკაბიძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B157
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა27.02.202427.02.2034 გ-24-6/73  მოქმედი
B158
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა27.02.201427.02.2024 807/4  გაუქმებული
B159
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა27.02.202427.02.2034 გ-24-6/72  მოქმედი
B163
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა26.06.202426.06.2034 გ-24-6/261  მოქმედი
B164
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა26.06.201426.06.2024 807/4  გაუქმებული
B165
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა26.06.201426.06.2024 807/4  გაუქმებული
B166
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა26.06.201426.06.2024 807/4  გაუქმებული
B54
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა02.07.202431.12.2026 გ-24-6/242  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს