პირი - ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ქეთო
დადვანი
62005001037
0
მარინე
ბჟალავა
12001049694
0
ლამარა
ქვარცხავა
10001029950
0
ეკატერინე
ერაძე
10001020300
0
ოქტიაბრინა
წიქორიძე
10001002181
0
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ქეთო
დადვანი
თავმჯდომარე, წევრი
მარინე
ბჟალავა
წევრი
ლამარა
ქვარცხავა
წევრი
ეკატერინე
ერაძე
წევრი
ოქტიაბრინა
წიქორიძე
წევრი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
რადიომაუწყებლობასათემო მაუწყებლობა
ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული18
ინტერნეტი( საქართველო - 24/11/20),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი)
სათემო მაუწყებლობა
24.09.2020 2020-9-24(გ-20-1/722) გატარება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
თემატიკამაუწყებლობის ენააღწერილობაშენიშვნაგადაწყვეტილების ტიპინომერიავტ. თარიღიტექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიგადაწყვ. №
ახალი ამბები, გადაცემები სოციალურ საკითხებზე, გენდერული თანასწორობისა და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების, ქალთა პოლიტიკაში გააქტიურებისა და დემოკრატიულ პროცესებში ჩართულობის მიმართულებით.ქართული, აზერბაიჯანული, სომხურიგანთავსებულია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია „ქალი და სამყაროს“ და ქალთა სათემო რადიო WW-ის მიერ სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში სოციალურ საკითხებზე მომზადებული გადაცემები, პოდკასტები და 7 წუთიანი ფილმები გარკვეული კატალოგის სახით. ვებ-გვერდის მისამართია www.radioww.ge. გატარებაგ-23-1/32513.07.2023

ვებ გვერდი (საქართველო - 13/07/23),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი,

2023-7-13(გ-23-1/325)
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს