პირი - სამაუწყებლო კომპანია ჰერეთი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
რამაზ
სამხარაძე
01003000985
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
რამაზ
სამხარაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B175
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა20.08.201520.08.2025 813/22  მოქმედი
B201
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა18.04.201918.04.2029 241/1  მოქმედი
B95
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა11.12.201711.12.2027 805/6  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს