პირი - სატელევიზიო და პროდიუსერების სკოლა პრაიმ ტვ პრაიმ ლაინი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ნარგიზი
დოლიძე
01012027233
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ია
დოლიძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
სხვა ტექნოლოგია( სს სილქნეტის ქსელის საშუალებით - 01/11/21, შპს მაგთიკომის ქსელის საშუალებით - 01/11/21),

უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საერთო მაუწყებლობა
16.09.202131.12.3000 2023-4-6(გ-23-2/161) მოდიფიცირებაჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს