პირი - არასამეწარმეო მედია-კავშირი ობიექტივი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ირაკლი
ცილიკიშვილი
01019009508
0,01
ზურაბი
გოგიშვილი
01007002778
0,01
სოსო
ზაალიშვილი
01008011874
0,01
მამუკა
გობეჩია
01024015482
0,01
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ირაკლი
ცილიკიშვილი
გამგეობის თავმჯდომარე
ზურაბი
გოგიშვილი
გამგეობის წევრი
სოსო
ზაალიშვილი
გამგეობის წევრი
მამუკა
გობეჩია
გამგეობის წევრი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B114
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა28.10.201128.10.2021 GD  გაუქმებული
B162
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა05.06.201417.06.2015 GD ტელეკომპანია ობიექტივი 2ვადაგასული
B62
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა03.08.202431.12.2026 გ-24-6/285  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით ასევე შესაბამისი ელემენტებით უზრუნველყოფა
A.T.1.1 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით ასევე შესაბამისი ელემენტებით უზრუნველყოფა
14.07.2015  
ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით სატელევიზიო არხების ტრანზიტი
B.T.1.1 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელითა და საშუალებებით სატელევიზიო არხების ტრანზიტი
14.07.2015  
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, ინგლისური, რუსული24
ციფრული( თბილისის მულტიპლექსი, სტერეო + მულტიპლექსი, ტელეკომპანია ეგრისი (სენაკის) მულტიპლექსი - 05/04/24),
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
"მედია-კავშირი ობიექტივი" მაუწყებლობს 2010 წლიდან საქართველოს მასშტაბით, ინტერნეტისა და თანამგზავრის გამოყენებით. ობიექტივის ეთერში სხვადასხვა თემტიკის, მათ შორის სოციალური, პოლიტიკური, საგანმანათლებლო და სხვა გადაცემებია.
15.07.2015 2024-4-4(გ-24-2/160) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს