პირი - იმერ TV
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ილო
ლაბაძე
18001016147
20
ირაკლი
გურჩიანი
01024000053
80
 სახელიგვარითანამდებობა
ფრიდონი
ვარდუკაძე
დირექტორი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
 კატეგორიასაქმიანობის აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ადგილობრივი დაშვების (უსადენო) ქსელის შესაბამისი ელემენტებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფა
A.F.2.1 რადიოსიხშირული, ადგილობრივი (სააბონენტო) დაშვების ქსელის შესაბამისი ელემენტებისა და საშუალებების ფუნქციური რესურსებითა და სიმძლავრეებით უზრუნველყოფა
28.06.2012  
მაუწყებლობის ტრანზიტი
B.F.4.1 ტელემაუწყებლობის ტრანზიტი
28.06.2012  
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული12
ინტერნეტი(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო), ციფრული(ზესტაფონის მულტიპლექსი - 01/11/17, ქუთაისის მულტიპლექსი - 01/11/17)
უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია), უფასო (ციფრული)
მრავალფორმატიანი მაუწყებლობა: ახალი ამბები, თოქ-შოუ, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, სპორტული, საბავშვო და სხვა ტიპის გადაცემები, პირდაპირი ტრანსლაცია ადგილობრივი კულტურული, სპორტული, რელიგიური, პოლიტიკური თუ სხვა ღონისძიებები.
15.10.2013 2017-9-7(613/2) მოდიფიცირება


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს