პირი - ჯი-დი-ეს თი-ვი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპი
204563123
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ზაქარია
გელაშვილი
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B125
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა27.04.201227.04.2022 GD  გაუქმებული
B15
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა28.11.201228.11.2022 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
გასართობი/შემეცნებითი
ქართული24
ციფრული( MUXB მულტიპლექსი),
თანამგზავრული( საქართველო),
ინტერნეტი( საქართველო),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ციფრული), უფასო (თანამგზავრული), უფასო (ინტერნეტი), ფასიანი (სხვა ტექნოლოგია)
ტელეკომპანია უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებს სამაუწყებლო საქმიანობას. საქმიანობის დაწყებიდან დღემდე ეთერში გადიოდა და გადის, როგორც საკუთარი წარმოების, ასევე უცხოური წარმოების პროდუქცია, მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები თუ სერიალები, მოდიფიცირების შემდეგ ტელეეთერში განთავსდა ახალი ამბებისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროგრამები.
15.07.2015 2018-11-15(641/2) მოდიფიცირება
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს